Alle må handle over nettet

Bedrifter som i framtiden vil selge til Sandnes kommune, må belageseg på at handelen kommer til å foregå over internett.