Saudabudsjett i balanse

Situasjonen for Sauda blir strammere for hvert år, men rådmannens foreløpige budsjettforslag for 2004 er uten dramatiske nedskjæringer.