Storkontroll på Sola

Hver eneste passasjerer ble stoppet og kontrollert på Sola i gårkveld. Brødskiver med salami, dressing eller ost, ikke noe fra EUslipper inn i Norge lenger.