- Pengene ikke det viktigste

Birgittes fetter og foreldrene hans understreker at moralskoppreisning er vel så viktig som penger i erstatningssaken motstaten.