- Kaptein Hagland har fått sin straff

— I snart tre år har ikke Sverre Hagland gjort annet enn å grubleover hva som skjedde da »Sleipner » grunnstøtte. Han har vært sterkplaget av angst og vært innlagt på psykiatrisk avdeling påsykehuset. På mange måter har han fått sin straff.