Klart for skole på Vatne

Det åpnes for en gradvis utbygging av offentlige arealer ved Vatnekrossen. En lang strid går dermed mot slutten.