Vil bøteleggja byen rein

Lei av tagging, boss og rot? Rådmann Ole Hetland vil at politietskal bøteleggje byen rein.