Alle barn i ein skule

Nedlegging av alle barnehagar i kommunal drift og samling av barna i ein skule.