Ingen nye legionella-funn

Ingen flere er blitt syke av legionella i Stavanger— og Sandnes-distriktet i løpet av helgen. Det er heller ikke gjort nye funn i jakten på smittekilden.