- Problemet er Sandnes sentrum

Mens Høyre-politiker Kurt I. Gjerde irriterer seg så kraftig over manglende politisk styring av handelsutviklingen på Lura at han vurderer partiutmelding, ønsker Anders Mjelde (Frp) mindre detaljstyring.