- Styrk heller krisesentrene

Bistandsadvokat Helene Haugland sliter litt med å se at rådgivningskontor er det beste for kriminalitetsofre.