Beklager lang saksbehandling

Lensmannen i Karmøy beklager at det har tatt så lang tid åetterforske anmeldelsen mot Jan Birger Medhaug. Han viser til storarbeidsmengde. Karmøy lensmannskontor håper på en snarligavgjørelse av etterforskningen av voldtektsanmeldelsen motfylkesvaraordfører Jan Birger Medhaug.