Idrettsmerkemannen

Du får ta idrettsmerket du også, vet du, flirer Noralf SverreKarlsen, og later som om det er en reell mulighet.