Hønsevirus på Jæren

En mild variant av det fryktede Newcastle— viruset er påvist hos landets største produsent av avlshøns, Steinsland og Co i Time. Hønsene ble ikke syke, men blir likevel slaktet.