Ikke garantert pengestøtte

STAVANGER: Endringer i retningslinjene for tilskudd fra Husbanken til omsorgsboliger og sykehjem betyr at det er høyst usikkert om Stavanger kommune får støtte til å bygge et eventuelt sykehjem i Spania.