Husleiga går opp med 2100 kroner

Fram til neste sommar blir husleiga nesten tredobla for Annlaug Markhus. Ho bur i ein kommunal gjennomgangsbustad.