Hå kan få drivhus-landsby

Landets første veksthushage med drivhusproduksjon i stor skala kan havne ved Grødaland i Hå. Planene skal nå utredes nærmere.