Raner butikker på impuls

Mens bank— og postranere gjerne har gjennomført en lengre planlegging før ranet, begår butikkranerne ofte forbrytelsen på impuls.