Breiavatnet var eit skot i natta

Spesialrådgjevar i innemiljø, Gaute Flatheim, meiner framgangs— måten som er brukt for å finna smittekjelda, er eit skuleeksempel på korleis det ikkje skal gjerast.