Vaskekånå som ikke kunne la være å bry seg

— Vett du ka? Me fekk fem minus på musikkprøven, den me sang, vettdu.