89-åring i full jobb

Seks dagar i veka arbeider 89-åringen Per Tytlandsvik påpallefabrikken.