Teleslynger i flyterminalen

For å tilfredsstille funksjon— og bevegelseshemmede behov og framferd på norske flyplasser på en bedre måte enn hittil, er Luftfartsverket i ferd med å gjennomføre en rekke nye tiltak.