Kulturbygger er på plass

Plassene etter dem som sa opp i arrangementsenteret, fylles opp.