Frustrert over ferietilbud for funksjonshemmede

Foreldre til sterkt funksjonshemmede i Sandnes reagerer på at barna deres nesten ikke får tilbud om ferie.