- Provosert over kobling til fiskedød

Lagerleder Stein Søyland hos Kverneland Nærbø mener det er barnslig å koble hans bedrift til fiskedøden i Håelva sommeren 2000.