Ungdomsarbeidere samler seg

Rakettskyting og rånekultur i Randaberg er en myte. Randaberg er blant de fredeligste plettene på jord. Men bygdepoliti og politikere bekymrer seg.