Parkering eller Blå Promenade?

Det rynkes på nesen rundt kummene i byens tradisjonsrike fiskeutsalg. Vedtaket om å fjerne 50 parkeringsplasser på Strandkaien er «dumt» for handelen i sentrum.