Hansen bytter krakk

— Må det være orgel i en kirke? - Nei, men det må være sang.