SiR får ikke ny strålemaskin

Strålemaskinen som var lovet Rogaland eller Hordaland kommer til å tilfalle Haukeland Sykehus. Dette går fram av regjeringens budsjettforslag.