Frikjent grunnet politikererfaring

Fordi tiltalte hadde erfaring som politiker, trodde ikke retten på anklagen om at han hadde forsøkt å true seg til byggetillatelse.