Forbereder store kutt i skolen

Det kan bli opptil 40 færre stillinger i skoleverket i Sandnesneste år.