Planter på vollen

Naboer til en støyvoll mellom riksvei 44 og Hans og Grete stien på Lura mener vedlikeholdet av vollen er for dårlig.