Vil vente til neste periode

Politikerne er ikke villige til å endre skjenkepolitikken nå.