Eldresatsing på bekostning av skole

Rådmann Tore Sirnes vil foreslå utsettelse av planlagte investeringer innen skole, barnehage eller kultur dersom bystyret går inn for å bygge to nye omsorgssentre.