Anker ikkje containersak

Sigve Tjåland ville bu i container for å oppfylla buplikta. Myndighetene nekta å gi han produksjonstilskot, men retten oppheva det vedtaket. Ingen protesterer.