Skudenes-ferje kan overleve t-forbindelse

Stortinget holder døra på gløtt for at Skudenes-sambandet kan fortsette også etter at t-forbindelsen står ferdig. Da Samferdselskomiteen avga sin innstilling om t-forbindelsen i går ble departementet bedt om å ta kontakt med Rogaland Fylkeskommune for å avklare framtida for ferjesambandet.