Krever konsekvensutredning av vindmøllepark

Fylkesmannen i Rogaland krever full konsekvensutredning (KU) av planene for en stor vindmøllepark i et grenseområde mellom Time og Hå på Høg-Jæren.