Ulvejegeren fra Hjelmeland

Leonhard Mikalsen er blitt landskjent i løpet av få dager som lederfor ulvejegerne i Østerdalen. Mellom hyppige opptredener påskjermen leder han 12 jegere og fire snøscooter-patruljer på jaktetter de ni ulvene. Midt i en sverm av aksjonister, norsk oginternasjonal presse har Mikalsen stått fram som roen personlig.