Håndbok kan hjelpe

Kommunenes Sentralforbund gir en håndbok til landets kommuner hvor de kan lære å ansette flere innvandrere.