Dyre tomter - javel

Formannskapspolitikerne i Gjesdal vred seg i stolene under fastsettelsen av tomteprisen på Sveeberget Nord på Ålgård.