Underskuddet øker i fylket

Sykehusene og barnevernet i fylket bruker fortsatt mer penger enn budsjettert. Men fylkesrådmann Erik Tjemsland tror fremdeles på balanse ved årets slutt.