Depresjon og angst øker blant eldre

Eldre pasienter utgjør 20 prosent av pasientene til de fire psykiatriske sykepleierne ved Eiganes/Våland sosialsenter. År for år trenger flere eldre hjelp for psykiske problemer.