Tøyvask bak lukkede dører

De ansatte fikk sagt sitt. Deretter lukket fylkesutvalget møtet, de ansatte dro hjem, og fylkesutvalget utsatte like godt hele saken.