Lanze-dokumenter i norske arkiver

— Det er funnet dokumenter i norske statlige arkiver som kan være knyttet til Viksveen-saken, fordi de korresponderer med registreringer i det såkalte Sira-arkivet, sier førstestatsadvokat Lasse Qvigstad.