Tollsjef vil stoppe polplaner

Tollbodens ånd lar seg ikke kombinere med et stort polutsalg mener tolldistriktssjef Unni Leivestad. Hva med utstillinger eller lignende, spør hun og etterlyser gode ideer.