Asheim med budsjettlekkasje: 825 millioner ekstra til jobbtiltak, 500 millioner mer til Nav

Regjeringen vil neste år bruke 825 millioner kroner ekstra på arbeidsmarkedstiltak. I tillegg kommer 500 millioner mer til Navs koronahåndtering.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) varsler styrket satsing på arbeidsmarkedstiltak i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.
  • NTB-Kristian Skårdalsmo
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– For å inkludere flere i arbeidslivet må Nav ha kapasitet til raskt å følge opp personer som står utenfor, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) til NTB.

– I tillegg trenger vi treffsikre og individuelt tilpassede arbeidsmarkedstiltak og økt innsats for å gi flere nødvendig kompetanse som næringslivet etterspør, legger han til.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 legges fram onsdag. Regjeringen skal forhandle med Fremskrittspartiet senere i høst for å få flertall for budsjettet.

7 prosent uten jobb

Målet med den midlertidige ekstrapotten til Nav er at etaten skal kunne gi folk den hjelpen de trenger, når de trenger den og uten for lange saksbehandlingstider.

Samtidig foreslår altså regjeringen å bruke 825 millioner mer på tiltak som skal hjelpe personer utenfor arbeidslivet ut i jobb. Dette gir om lag 7.000 tiltaksplasser.

Økt satsing på slike tiltak kan bidra til at flere kommer seg raskere i jobb og motvirke at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå, håper Asheim.

Antallet uten jobb har skutt i været siden Norge ble rammet av koronavirus i mars. De siste tallene fra Nav viser at drøyt 7 prosent av arbeidsstyrken nå er ledige.

– Det vi er redd for, er at de som allerede sto lengst unna arbeidslivet, skyves enda lenger unna, sier Asheim.

Omfattende pakke

Totalpakken på vel 800 millioner omfatter en rekke ulike grep, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet:

* I tiltak rettet spesielt mot unge inngår opplæring, digitale oppfølging, tilbud om sommerjobb og arbeidstrening i kombinasjon med mentor og inkluderingstilskudd.

* Bevilgningen til individuell jobbstøtte (IPS) foreslås økt med 50 millioner for å få flere med psykiske lidelser eller rusproblemer inn i jobb.

* Bevilgningen til Varig tilrettelagt arbeid (VTA) foreslås økt med 39 millioner. Dette er et arbeidstilbud til uføretrygdede som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Bevilgningen vil gi om lag 300 nye plasser.

Historisk høy uføreandel

Regjeringen har i en årrekke – og lenge før koronapandemien – satset tungt på inkludering og kamp for å få flere i jobb.

Men i august viste tall fra Nav at andelen uføretrygdede i Norge nå er på 10,5 prosent – en historisk høy andel. Også blant de yngste øker uføreandelen.

Asheim vil likevel ikke være med på at regjeringen har mislyktes med sin inkluderingsdugnad.

– Men hva sier tallet 10,5 prosent deg?

– Det viser at vi må bli flinkere til å inkludere flere i arbeidslivet vårt. Det må være flere muligheter til å få utdanningen på plass. Samtidig som vi stiller krav til aktivitet hos for eksempel unge sosialhjelpsmottakere, må vi stille opp med tiltak slik at de får veiledning gjennom ulike tilbud ut fra hva de har behov for.

Publisert: