Det ukjente dramaet om E39

Mineralforekomster ved Øygrei-området rett ved Teksevatnet i Dalane står helt sentralt i trasévalget for ny E39 mellom Ålgård og Lyngdal. Her kommer ny E39 i nærheten av eksisterende E39, som er synlig på bildet. Den nye traseen ble justert for å ta hensyn til mineraler.

Regjeringen snudde i 12. time. Aftenbladet kan avsløre hva som skjedde i maktkampen om ny motorvei fra Ålgård til Sørlandet.

  • Hastverk
  • Ukjente tekstmeldinger
  • «Krigserklæringen»
  • Jokeren på innsiden
  • Regjeringens u-sving
  • ... og «et krater midt i matfatet»

Aftenbladet kan nå avsløre et oppsiktsvekkende spill i kulissene før regjeringen kuttet reisetiden med 40 minutter mellom Lyngdal og Ålgård.

Les hele saken med abonnement