• Ni av elleve postkontor i Rogaland blir nå post i butikk.

Nå forsvinner postkontorene

Her får du oversikten over når ditt postkontor forsvinner.