• Hovedredningssentralen på Sola må med jevne mellomrom sender ut redningshelikopter etter utslitte turgåere. Kristian Jacobsen

Utslitte turgåere ringer etter redningshelikoptere

"Vi er trøtte og utslitte, kom og hent oss!" Denne beskjeden har Hovedredningssentralen på Sola fått ofte de siste årene fra turgåere.