• Prisvinnerne, fra venstre, Robert Jørgensen, Jan Olav Johannessen, Inge Joa og Tor Ketil Larsen. Silje Katrine Robinson

Kvalitetspris til psykiatrisk divisjon

I dag mottok TIPS-gruppen ved psykiatrisk divisjon i Stavanger Kvalitetsprisen fra Helse Vest. Denne får de for sitt arbeid med organisering av psykosebehandling